Kamera Millenium Hall zainstalowana jest na skwerze Millenium Hall